toora.pl O nas | Toora

toora.pl
Title: O nas | Toora
Keywords:
Description: O nas | Toora O nas Aktualno?ci Us?ugi Sprzeda? Wypo?yczalnia Dzia? techniczny Praca Kontakt Multi Remover Preparat opracowany do czyszczenia oraz odwapniania wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych
toora.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. toora.pl has 43% seo score.

toora.pl Information

Website / Domain: toora.pl
Website IP Address: 213.239.198.135
Domain DNS Server: ns9.linuxpl.com,dns9.linuxpl.com

toora.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

toora.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

toora.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 12 Aug 2016 17:00:46 GMT
Server Apache

toora.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

toora.pl Traffic Sources Chart

toora.pl Similar Website

Domain Site Title

toora.pl Alexa Rank History Chart

toora.pl aleax

toora.pl Html To Plain Text

O nas | Toora O nas Aktualno?ci Us?ugi Sprzeda? Wypo?yczalnia Dzia? techniczny Praca Kontakt Multi Remover Preparat opracowany do czyszczenia oraz odwapniania wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych. Dzi?ki du?ej lepko?ci przylega do czyszczonych powierzchni, dzi?ki czemu lepiej wnika w brud i jest bardziej wydajny. Idealnie... Zestaw wyposa?enia z systemem... Je?li masz nowe urz?dzenia Karchera, wyprodukowane po 1992 zestaw wyposa?enia z systemem Quick Connect b?dzie dla Ciebie idealny. Wszystkie elementy wyposa?enia posiadaj? szybkoz??cze, dzi?ki któremu sprawnie po??czysz w?? z... Pompa zanurzeniowa SCP 9000 Pompa zanurzeniowa SCP 9000 K?rcher s?u?y do wypompowywania wody czystej z bardzo du?? dok?adno?ci? do 1 mm. Pompa wypompuje wod? na maksymaln? wysoko?? 7 m, co bez problemu pozwala na pozbycie si? wody z zalanej piwnicy czy... SCP 12000 LEVEL SENSOR Pompy zanurzeniowe SCP 12000 LEVEL SENSOR do wody czystej posiadaj? wysok? wydajno?? wypompowywania. dzi?ki szybkiej pracy i du?ej mocy niezw?ocznie pozwol? Ci pozby? si? wody z zalanej piwnicy czy pralni, a tak?e z... SCP 7000 Pompy zanurzeniowe K?rcher SCP 7000 przeznaczone s? do wypompowywania wody czystej, o niewielkim zanieczyszczeniu, takiej jak na przyk?ad w basenie, oczku wodnym, zalanej pralni itp. Co bardzo wa?ne i wygodne - pompa posiada... KM 70/30 C Bp Pack Kompaktowa zamiatarka r?czna o doskona?ych w?a?ciwo?ciach jezdnych. Idealnie prowadzi si? zarówno przy skr?tach w prawo lub lewo, jak i przy je?dzie na wprost. Szczotka walcowa oraz szczotka boczna nap?dzane s? przez silnik... HKF 50 Firma K?rcher oferuje specjalne systemy czyszczenia zbiorników zamkni?tych o konstrukcji modu?owej.G?owica HKF 50 P, z nap?dem pneumatycznych, s?u?y do czyszczenia zbiorników i pojemników do 1000 l. Bardzo dobrze sprawdza... K 5.700 Sprz?tanie z now? generacj? wysokoci?nieniowych urz?dzeń czyszcz?cych X-Range to to oszcz?dzony czas i si?y. Urz?dzenie szybko mo?na przygotowa? do pracy, zajmuje to tylko kilka chwil. K 5.700 K?rchera jest wielofunkcyjny i... HD 9/20-4 M HD 9/20-4 M to klasa ?rednia profesjonalnych urz?dzeń ci?nieniowych z solidnym 4 – biegunowym, niskoobrotowym silnikiem trójfazowym. doskona?e do prac porz?dkowych w firmach dzia?aj?cych w bran?ach takich jak: rolnictwo,... SCP 16000 LEVEL SENSOR Je?li masz przydomowy basen, oczko wodne lub n?kaj? ci? awarie i zalania, to pompy zanurzeniowe K?rcher idealnie sprawdz? si? w Twoim domu. Oszcz?dz? mnóstwo czasu i stresu. SCP 16000 LEVEL SENSOR posiada sensor wody, dzi?ki... HD 9/20-4 M Plus Myjka HD 9/20-4 M Plus posiada wytrzyma?y 4 – biegunowy, niskoobrotowy silnik trójfazowy, który jest ch?odzony powietrzem, dzi?ki czemu zwi?ksza si? jego ?ywotno??. Na trwa?o?? urz?dzenia wp?ywa dodatkowo nap?d... K HC 10 Profesjonalne urz?dzenie dla wymagaj?cych u?ytkowników domowych K HC 10 to specjalista w dziedzinie utrzymania czysto?ci. Dzi?ki myjce K HC 10 czysto?? dociera nawet tam, gdzie nie ma sieci energetycznej, dzi?ki zastosowaniu... HDS 558 C Eco Profesjonalne urz?dzenie ci?nieniowe z podgrzewaniem wody klasy kompakt. ?atwe w obs?udze dzi?ki przejrzystemu menu (jedno pokr?t?o) oraz podwoziu ze zintegrowanymi zbiornikami.Zasilacz (~/V/Hz) 1/230/50Wydajno??... Zraszacz pulsacyjny PS 300 Dzi?ki mocna szpilce mocuj?cej, b?dziesz mie? pewno??, ?e spryskiwacz pozostanie w miejscu, które wybra?e?. Zraszacz pulsacyjny PS 300 posiada szeroki obszar nawadniania do 706 m2 (przy ci?nieniu 4 bar). Dodatkowo system... HD 6/12-4 CX Plus Myjka z klasy urz?dzeń profesjonalnych Karchera o niewielkich rozmiarach, wadze oraz o du?ej zwrotno?ci. Cechy te pozwalaj? na ?atwy przewóz i przechowywanie urz?dzenia, a tak?e na prost? i przyjazn? obs?ug?. Dodatkowo myjka... W?? ogrodowy Kevlar? - 1/2"... W?? ogrodowy Kevlar? - 1/2" 20m -to 3-warstwowy, bardzo elastyczny w??, nie skr?caj?cy si? i wytrzyma?y na wysokie ci?nienie wody. W?? o d?ugo?ci 20 m zawiera dodatkowo w zestawie pistolet spryskuj?cy Plus, dwie z??czki... NT 27/1 Me Uniwersalny odkurzacz (na mokro/na sucho) NT 27/1 Me do profesjonalnego u?ytku. Kompaktowe wymiary a jednocze?nie szeroki zakres zastosowania.Wydatek powietrza (l/s) 67Podci?nienie (mbar/kPa) 200/20Pojemno??... Trójnik Z?aczka trójnik to jeden z wielu produktów K?rcher, dzi?ki którym nie bedziesz ju? mie? problemu z budow? w?asnego systemu nawadniana.Karcher oferuje pe?ny asortyment akcesoriów do przy??czania, ??czenia, roz??czania, a... BDP 55/1900 W Bp Pack Szeroko?? robocza (mm) 533Szeroko?? odsysania (mm) 550Wysoko?? g?owicy (mm) -Wydajno?? teoretyczna (m2/h) 2200Pr?dko?? obrotowa szczotki (obr/min) 1900Nacisk szczotki (g/cm2) 5Moc (W) maks... Mosi??ny adapter na kran G1 Adapter posiada wytrzyma?e mosi??ne przy??cze kranowe i profilowany pier?cień u?atwiaj?cy obs?ug?. Dzia?a z system Click-on. Mosi??ne elementy po??czeniowe w produktach K?rcher to niezaprzeczalna korzy?? dla ogrodników.... Aktualno?ci Toora sponsorem klubu sportowego K... Firma Toora zostaje sponsorem klubu sportowego KS Czarni Jaworze. Normy ISO w firmie Toora Firma Toora wdra?a system ISO 9001 oraz ISO 14001. Toora autoryzowany serwis czyszcz?... Firma Toora zostaje autoryzowanym serwisem czyszcz?cym firmy Cold Jet. O nas Naszym g?ównym celem jest Profesjonalna i Rzetelna Obs?uga Klienta. Rozs?dnie ??cz?c kreatywno?? z wieloletnim do?wiadczeniem i wiedz? w bran?y czyszczeń, potrafimy doskonale dopasowa? nasze us?ugi do Państwa indywidualnych potrzeb. Oferujemy pe?en zakres us?ug czysto?ciowych pocz?wszy od etapu planowania, projektowania, a na ca?kowitej realizacji we wskazanym przez Klienta miejscu kończ?c. Pragn?c sprosta? Państwa oczekiwaniom oraz kreowa? dla Państwa jeszcze bardziej efektywne rozwi?zania, stworzyli?my ofert?, która jest odzwierciedleniem naszego do?wiadczenia i opinii Klientów. Chcieliby?my zaznaczy?, ?e firma TOORA CLEANING COMPANY gwarantuje profesjonaln? obs?ug? nie tylko firmom i du?ym przedsi?biorstwom, lecz równie? ma?ym projektom oraz klientom indywidualnym. Zapraszaj?c Państwa do wspó?pracy przypominamy – CZYSZCZENIE … to nasza pasja! Dzia? techniczny Dojazd do klienta Diagnoza problemu Ustalenie metody czyszczenia Tworzenie harmonogramów czyszczeń Ustalenie terminu rozpocz?cia us?ugi24 h serwis / 7 dni w tygodniu wi?cej>> Wypo?yczalnia Firma Toora posiada wypo?yczalni? profesjonalnych urz?dzeń czyszcz?cych: Myjki wysokoci?nieniowe zimnowodne Myjki wysokoci?nieniowe gor?co wodne Odkurzacze Szorowarki Urz?dzenia do prania tapicerki meblowej oraz samochodowej Urz?dzenie do czyszczenia suchym lodem wi?cej>> Dane kontaktowe Toora Cleaning Company Ul. Hiacyntów 792a 43-385 Jasienica Bielsko-Bia?a - ?l?sk Tel/fax +48 33 500 02 02 E-mail: toora@toora.pl wi?cej>> O nas Aktualno?ci Us?ugi Sprzeda? Wypo?yczalnia Dzia? techniczny Praca Kontakt 2014 Copyright Toora.pl - Toora Cleaning Company - Profesjonalne czyszczenie techniczne suchym lodem

toora.pl Whois

Domain Name: TOORA.PL